Terapiapalvelut Vuokko Häkli

Kuvataidepsykoterapia on psykoterapiamuoto, jossa asiakas voi ilmaista itseään joko kuvallisesti tai sanallisesti tai molemmin tavoin. Terapiassa voi tehdä kuvaa tai olla tekemättä, halutessaan voi käyttää erilaisia taidemateriaaleja ja ilmaista niiden avulla tuntemuksiaan ja ajatuksiaan. Jokainen voi itse valita sopivan tavan työskennellä. Lasten kanssa myös leikki, pelit ja sadut voivat olla osa yhteistä vuorovaikutusta. 

Kuvataidepsykoterapia

Psykofyysinen Psykoterapia

Psykofyysisessä psykoterapiassa voidaan puhumisen lisäksi työskennellä kehollisin menetelmin, jolloin huomio kiinnitetään kehotietoisuuteen ja sanattomaan vuorovaikutukseen. Ymmärrys autonomisen hermoston toiminnasta ja vireystilan säätelystä on psykofyysisen psykoterapian keskiössä. Siinä kiinnitetään huomio vuorovaikutteiseen tunnesäätelyyn ja tavoitteena on asiakkaan itsesäätelytaitojen kehittyminen.

EMDR-terapia

EMDR on lyhennys englanninkielisistä sanoista Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR-terapiassa voidaan työstää asiakkaan vaikeita kokemuksia ja nykyisyyttä häiritseviä muistoja, mikä voi auttaa asiakasta toipumisessa. Menneet tapahtumat tulevat osaksi ihmisen elämänhistoriaa, eivätkä enää tunnu niin hankalilta.

Lisätietoa:

 

Suomen EMDR-Yhdistys Ry